Izpitni roki v študijskem letu 

2023/2024

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen